КУРИЦА филе грудки ЦБ зам 2.5кг ИСТРАПРОДУКТ, Россия 1/8 284

УТ-0005470